Služby - oblast Most

Dezinsekce

Obor zabývající se hubením obtížného a škodlivého hmyzu a ostatních členovců. Dezinsekce se provádí z důvodu ochrany zdraví a zabránění ekonomickým škodám, které hmyz a ostatní členovci působí.

Zásah nějčastěji provádíme proti

 • štěnice, blechy
 • rus domácí, švábi
 • mravenci farao a ostatní druhy mravenců

Pro zákazníky zajištujeme

 • monitoring hmyzu (lepové a světelné pasti)
 • zásahy profesionálními biocidními přípravky
 • vystavení pracovního protokolu pro potřeby státních kontrolních orgánů
 • vypracování a realizace individuálního plánu ochranné dezinsekce v rámci opatření HACCP

Dezinsekci provádíme v

 • bytech a kancelářích
 • průmyslových objektech, školách a úřadech
 • hotelech a ubytovnách

Deratizace

Deratizací jsou všechna opatření směřující k likvidaci škodlivých hlodavců nebo omezení jejich výskytu. Jedná se o činnost, směřující k ochraně zdraví fyzických osob, chovaných zvířat a životních a pracovních podmínek před původci a přenašeči infekčních onemocnění, škodlivými a epidemiologicky významnými hlodavci.

Pro zákazníky zajištujeme

 • monitoring výskytu hlodavců
 • odborné umístění deratizačních staniček s nástrahou
 • likvidaci starých deratizačních nástrah
 • odstranění uhynulých hlodavců společně s dezinfekcí prostor
 • pravidelnou kontrolu účinnosti deratizačních opatření
 • vystavení pracovního protokolu
 • vypracování a realizaci plánu deratizace vrámci standardů HACCP

Deratizaci provádíme v

 • obcích, městech atd.
 • průmyslových a zemědělských objektech
 • soukromých objektech
 • školách a úřadech

Dezinfekce

Dezinfekce je soubor opatření, vedoucích ke zničení mikroorganismů pomocí fyzikálních, chemických nebo kombinovaných postupů, které mají za cíl přerušit cestu nákazy od zdroje k vnímavému jedinci. Cílem dezinfekce je, aby na předmětech nebo v prostředí, nebyly patogenní mikroby, které by mohly způsobit onemocnění vnímavého jedince (člověk nebo zvíře).

Pro zákazníky zajištujeme

 • likvidace plísní
 • dezinfekce bytových prostor po narkomanech a zemřelých
 • dezinfekční opatření ve vozových parcích (policie, hromadná doprava)
 • plošná preventivní a ohnisková dezinfekce ve firmách a veřejných institucích

Úklid holubího trusu a systémy proti usedání holubů

Holubí trus patří dle platné legislativy do kategorie nebezpečného odpadu. Při nadýchání může vyvolat silné alergické reakce a obsahuje řadu patogeních mikroorganismů, jenž mohou mít za následek různá infekční onemocnění ( tularémie, listerioza a další ).

Pro zákazníky zajištujeme

 • mechanickou očistu prostoru (podlaha, zdivo, oškrábání trámů)
 • napytlování odpadu do speciálních pytlů
 • dezinfekce prostoru
 • odvoz odpadu na příslušné sběrné místo které disponuje oprávněním k nakládání a likvidaci holubího trusu
 • společně s fakturací obdrží zákazník doklad o likvidaci tohoto nebezpečného odpadu dle příslušných zákonů

Vedle úklidu holubího trusu provádíme také odbornou instalaci sítí proti hnízdění a usedání holubů

Ochranu proti holubům zajištujeme pro pro:

 • soukromé objekty i komunální sféru
 • historické a památkově chráněné objekty
 • školy, úřady a stravovací zařízení
 • hotely, obchody a další komerční objekty
 • průmyslové objekty
Profesionální služby pro domácnosti i pro firmy
Řešíme problémy s hmyzem i s hlodavci
Poradenství a konzultace zdarma
Kontaktujte nás
+420 774 033 090
Nezávazná poptávka

Máte zájem o naše služby nebo potřebujete jen poradit? Kontaktujte nás a my se vám ozveme zpět.

Dezinfekční práce - preventivní i ohniskové

Provádíme dezinfekční práce pomocí všech druhů dezinfekčních přípravků včetně speciální polymerové dezinfekce s prodlouženou dobou účinku. Dezinfikujeme vozové parky, společné prostory v bytových domech, sociální zázemí ve firmách i veřejných institu…

Novinka - Preventivní postřik proti štěnicím

Vzhledem k častým požadavkům našich klientů jsme se rozhodli do seznamu našich služeb zařadit tzv. preventivní postřik proti štěnicím. O tuto službu projevují zájem zejména lidé kteří mají informace, že se v jejich domě objevil problém se štěnicemi, …

Reference


Preventivní ochranná dezinfekce a protiepidemiologická opatření v průběhu technické zarážky TA 2020

Komplexní zajištování DDD v objektu obchodního centra

Intengrovaná ochrana proti škůdcům v areálu výrobního závodu, provádění ohniskové dezinfekce

Rychlá a účinná pomoc
Štěnice, Most a Mostecko

Koušou Vás štěnice? Máte problém se šváby, rusy a ostatním obížným hmyzem? Potřebujete se zbavit přemnožených hlodavců nebo dát do pořádku byt po nepřizpůsobivém nájemníkovi? DERA plan Most Vám nabízí kvalitní služby, velmi příznivé ceny a maximální diskrétnost.